ASS Tagek

Alább felsorolom az összes taget, amit az Advanced Substation Alpha (.ass) formátum támogat. Némi magyarázattal is szolgálok melléjük, így ez amolyan formázási ismeretek gyorstalpaló.

Különleges karakterek

Ezeket a tageket a szöveg közé kell írni, nem pedig megjegyzésbe (tehát nem {kapcsos zárójelek} közé).

Enyhe sortörés

\n

Beilleszt egy sortörést, de csak a 2-es tördelési módban. (bővebben a \q tagnél). Fontos, hogy ez kisbetűs n.

Bármilyen egyéb tördelési módban ez egyszerű szóköznek számít. Szinte soha (vagy inkább soha) nem hasznos. Ha el kell gondolkodnod, hogy erre vagy a \N-re van szükséged, akkor valószínűleg a \N-re van szükséged.

Erős sortörés

\N

Beilleszt egy sortörést a tördelési módtól függetlenül. Fontos, hogy ez nagybetűs N.

Erős szóköz

\h

Beilleszt egy nem-törő “erős” szóközt. Az erős szóköz előtt vagy után nem mehet végbe sortörés, és sortörés esetén nem tűnhet el a sor elejéről vagy végéről. Tehát középre igazításnál a sor elején vagy végén lévő erős szóköz is karakternek számít.

Felülíró tagek

A felülíró tageket megjegyzésként kell beírni a sorba, vagyis { és } jelek között kell szerepelniük.
Ha olyan szöveget írunk a megjegyzésbe, amit a program nem ismer, akkor figyelmen kívül hagyja, ezért gyakran használják egyszerű megjegyzések írására is. Egy adott kapcsos zárójelen belül nem ajánlott keverni a megyjegyzéseket és a felülíró tageket.

A tagek két kategóriára oszthatóak: azokra, amik az egész sort módosítják, és azokra, amelyek csak az utánuk álló szöveget. A \pos, \move, \clip, \iclip, \org, \fade és \fad tagek az első kategóriába esnek; minden más a másodikba. Az első kategóriába eső tagek közül maximum egy szerepelhet egy sorban, az viszont mindegy, hogy a soron belül hol. Néhányuk viszont kizárja egymást: A \pos kizárja a \move taget; a \clip kizárja a \iclip taget; a \fad kizárja a \fade taget. Az egymást kizáró tagek ötvözésének eredménye renderelők között változhat, használata nem ajánlott.

A második kategóriába esők módosítják a szöveget a tag utántól egészen a sor végéig, vagy addig, amíg egy újabb tag meg nem változtatja az előző tagben megadott tulajdonságot.

A felülíró tagek mind hasonló sémát követnek. Balra dőlő perjellel \ indulnak, aztán van egy nevük, utána pedig egy paraméterük. Ha nem adunk meg paramétert, akkor a sor a stílus alapértékét használja.

Néhány tag összetett és több paraméterrel is rendelkezik. Ebben az esetben a paraméterek zárójelben vannak és vesszők választják el őket.

Megjegyzés a formázással kapcsolatban:
Ezen az oldalon minden, ami dőltbetűvel van írva < relációs jelekkel > körülötte, az egy paraméter, ami helyett egy értéket kell megadni. A relációs jelek figyelemfelhívásként vannak ott, nem kell őket beírni. Az itt megadott példákkal tanuld meg a tagek használatát. Általánosságban minden tagre hasonló szabályok vonatkoznak.

Dőltbetű

\i1
\i0

Be- és kikapcsolja a dőltbetűs szöveget. A \i1 bekapcsolja, a \i0 kikapcsolja.

Félkövér

\b1
\b0
\b<súly>

Be- és kikapcsolja a félkövér szöveget. A \b1 bekapcsolja, a \b0 kikapcsolja.

A \b<súly> megmondja, hogy mennyire erősen legyen kövér az adott szöveg. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb font csak egy vagy két súlyt támogat, ezért erre ritkán lesz szükséged. A súlyok mindig a 100 többszörösei, 100 a legkisebb, a 400 a normális, 700 a félkövér, 900 pedig a legkövérebb.

Példa:
{\b1}Nem[\b0} vagyok lenyűgözve.

A “Nem” szó félkövér.
Példa:

{\b100}Mennyire {\b300}tudom {\b500}ezt {\b700}félkövérre {\b900}venni?

A szavak egyre kövérebbek. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb fontnak két súlya van, ilyenkor csak nem kövér és félkövér szavakat fogsz látni.

Aláhúzás

\u1
\u0

Be- és kikapcsolja az aláhúzott szöveget. A \u1 bekapcsolja, a \u0 kikapcsolja.

Áthúzás

\s1
\s0

Be- és kikapcsolja az áthúzott szöveget. A \s1 bekapcsolja, a \s0 kikapcsolja.

Körvonal mérete

\bord<méret>

Megváltoztatja a körvonal méretét a soron. A 0 érték kikapcsolja a körvonalat.

Ha be van kapcsolva a “körvonal és árnyék méretezése” (alapjáraton be van), akkor a méretet a felirat felbontásában adjuk meg, máskülönben a videó felbontásának a pixeleit használja (vagyis a körvonal mérete aszerint fog változni, hogy ki milyen felbontású videóval nézi a feliratot.)

A méretnek nem kell egész számnak lennie. A körvonal nem lehet negatív.

Példa:
\bord0

Nincs körvonal.

Példa:

\bord3.7

A körvonal mérete 3.7 pixel.

Körvonal mérete (bővített)

\xbord<méret>
\ybord<méret>

A \xbord \ybord tageket akkor használjuk, ha eltérő méretű körvonal kell az X (vízszintes) és az Y (függőleges) tengelyen. Jól jöhet különös kinézetű formázások esetén.

Fontos megjegyezni, hogy a \bord tag felülírja a \xbord vagy \ybord tageket egy sorban.

Megteheted, hogy kikapcsolod a körvonalat az egyik irányban (0-ra állítod).

Árnyék távolsága

\shad<távolság>

Beállítja az árnyék távolságát a szövegtől. 0 értékkel kikapcsolható. Hasonlóan működik, mint a \bord.

Ezzel a taggel nem lehet negatívra állítani az árnyék távolságát.

Árnyék távolsága (bővített)

\xshad<távolság>
\yshad<távolság>

Beállítja az árnyék távolságát a szövegtől az X (vízszintes) és az Y (függőleges) tengelyen is. A árnyék csak akkor kapcsol ki, ha X és Y tengelyen is 0 értéket adunk meg.

Fontos megjegyezni, hogy ez az érték lehet negatív is. Negatív X balra tolja az árnyékot (jobbra helyett) míg a negatív Y felfele tolja el (lefele helyett).

Szélek elmosása

\be0
\be1
\be<érték>

Be- és kikapcsolja a betűk széleinek elmosását. Nem mindig látszik jól, de néha javít a szöveg kinézetén. Kisebb szövegeknél jobban látszik.

Fontos, hogy ez a tag csak a szöveg szélét mossa el, nem az egészet. Vagyis ha a szövegnek van körvonala, akkor csak azt fogja elmosni, ha nincs körvonala, akkor a rendes szöveget.

Az érték az a szám, ahányszor alkalmazod az effektet. Magas értéknél az effekt szinte láthatatlan, ezért nem túl hasznos. Erős elmosásokra a \blur a javasolt. Az értéknek egész számnak kell lennie.

Szélek elmosása (Gaussi eloszlás)

\blur<érték>

A funkció ugyanaz, mint a  `\be` tagnek, de egy összetettebb algoritmust használ, ami jobban néz ki magasabb értékeknél. A \be taggel ellentétben itt az értéknek nem kell egész számnak lennie. A 0 érték kikapcsolja az effektet. Viszont óvatosan vele, a túl nagy érték leterhelheti a processzort és akadást okozhat.

Fontos, hogy ez a tag csak a szöveg szélét mossa el, nem az egészet. Vagyis ha a szövegnek van körvonala, akkor csak azt fogja elmosni, ha nincs körvonala, akkor a rendes szöveget.

Betűtípus (font) neve

\fn<név>

Külön betűtípust állít be a sornak. Ne legyen szóköz a \fn és a betűtípus neve között, valamit vesszők vagy hasonlók se szerepeljenek a név körül.

Példa:
\fnArial

A tag utáni szöveg Arial lesz.

Példa:

\fnTimes New Roman

A tag utáni szöveg Times New Roman lesz.

Betűtípus mérete

\fs<méret>

Beállítja a betűtípus méretét. A megadott méret a magasság a felirat pixeliben megadva, ezért egy 40-es méretű sor 40 pixel magas. (Megjegyzés: igazából tipográfiai (asztali kiadványszerkesztői) pontok, nem felirat pixelek, de mivel a renderelést mindig 72 DPI-ben végezzük (ez az alapérték), ezért egy pont mindig pontosan egy pixel.)

Az értéknek csak egész számokat lehet megadni.

Példa:
\fs10

A szövegnek 10-es lesz a betűmérete.

Szöveg nyújtása

\fscx<nyújtás>
\fscy<nyújtás>

Nyújtja vagy összenyomja a szöveget az  X (\fscx) vagy az Y (\fscy) tengelyen. A nyújtás mértékét százalékban kell megadni, ezért 100 az “eredeti méret”.

Ez nem ugyanolyan, mint a betűtípus méretének állítása, ugyanis arra vonatkozik a betűtípus hinting (élesítés egy módja), míg a nyújtás a hinting után történik meg. Épp ezért \t taggel mindig nyújtást kell használni a \fs helyett, mert az animált betűtípus hinting a legritkább esetben ajánlott.

Ez a tag vektoros rajzokra is hatással van.

 

Példa:
\fscx150

A szöveg másfélszer olyan széles lesz, mint normál esetben.

Példa:

\fscy50

szöveg fele olyan magas lesz.

Példa:

\fscx200\fscy200

A szöveg kétszer akkora lesz.

Betűköz

\fsp<nagyság>

Megváltoztatja a betűköz nagyságát, így azok tömörültebbek vagy hézagosabbak lehetnek. A nagyságot a felirat felbontásának pixeleiben kell megadni.

A nagyság lehet negatív és nem kell egész számnak lennie.

Elforgatás

\frx<mérték>
\fry<mérték>
\frz<mérték>
\fr<mérték>

Elforgatja a szöveget az X, Y, vagy Z tengely mentén. A \fr tag a \frz tag rövidítése.

 • Az X tengely a képernyőn vízszintesen fut. Ha elforgatjuk (pozitív értékekkel), akkor a szöveg felső része “belemélyed” a képernyőbe, míg az alsó része “kiáll” belőle.
 • Az Y tengely a képernyőn függőlegesen fut. Ha elforgatjuk (pozitív értékekkel), akkor a szöveg bal oldala “kiáll” a képernyőből, a jobb oldala pedig “belemélyed” a képernyőbe.
 • Z tengely a képernyőn merőlegesen fut. Ha elforgatjuk (pozitív értékekkel), akkor a szöveg órajárással ellentétesen (ahogy ezt a szögeknél megszoktuk) fordul el a képernyőn.

Az elforgatás mértékét matematikai szögekben adjuk meg, tehát a 360° egy teljes fordulat, vagyis ha ennek bármely többszörösével forgatjuk el, az ugyanolyan, mintha nem forgatnánk. Használhatunk negatív értékeket valamint 360°-nál nagyobb értékeket is.

Az elforgatás a feliratsor origója körül történik, amit a  \org tagnál majd jobban részletezünk.

Ez a tag vektoros rajzokra is hatással van.

Példa:
\frx45

Elfogatja a szöveget 45°-kal az X tengely mentén.

Példa:
\fry-45

Elforgatja a szöveget 45°-kal, ellentétes irányba az Y tengely mentén.

Példa:
\frz180

Elforgatja a szöveget 180°-kal a Z tengely mentén, így fejjel lefelé állítja.

Példa:

Ez a két elforgatás ugyanazt az eredményt adja:

\frz-30
\frz330

Ez azért történik, mert 330° pont 30°-kal kevesebb, mint 360°.

Példa:

\t(\frz3600)

 

Létrehoz egy animációt, ahol a szöveg háromszor átpördül a Z tengely körül.
Bővebben lásd a \t tag résznél.

 

Példa:

Az alábbi képek bemutatják a különböző elforgatások eredményeit:

Szöveg nyírása

\fax<tényező>
\fay<tényező>

Nyírást (perspektivikus torzítást) hajt végre a szövegen. A 0 tényező azt jelenti, hogy nincs torzítás.

A tényező általában egy kicsi szám, a -2 és 2 közötti értékektől eltérő tényezők ritkán eredményeznek használható torzítást.

A nyírás az elforgatás után hajtódik végre, az elforgatott koordinátákon. A nyírás koordináta-rendszerére nincs hatással az elforgatás origója

Példa:

Betűtípus kódolás

\fe<azonosítószám>

Beállítja a Windows betűtípus kódolást arra az átalakító-rendszerre, ami a Unicode alapokat átalakítja a betűtípus által használt jelekbe. Néhány, Unicode alapok nélküli betűtípusnál erre szükség van, hogy bizonyos nyelveket helyesen jelenítsenek meg. Unicode alapokkal rendelkező betűtípusoknál is kellhet, ha regionális variációkat kell megjeleníteni, például a Han jel másképpen néz ki egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán és koreai nyelveken.

Pár gyakran használt azonosítószám:

 • 0 – ANSI, Windows CP-1252 a Nyugat-Európai nyelvekhez
 • 1 – Alapértelmezett, a rendszer beállításaitól függ, de így a kódolási rendszer dinamikusan kiválasztja a körülményekhez szükséges alapokat.
 • 2 – Szimbólum, a 0 és 255 közötti kódpontokat a rendszer átalakítja a betűtípőus által megadott szimbólumokra, így működik például a Wingdings.
 • 128 – Shift_JIS, japán betűtípusok használják.
 • 129 és 130, Hangeul és Johab, a koreai nyelvhez használt kódolások.
 • 134 – GB2312, az egyszerűsített kínaihoz használjuk.
 • 136 – BIG5, hagyományos kínai.
 • 162 – Török.
 • 163 – Vietnámi.
 • 177 – Héber.
 • 178 – Arab.

Bővebb listát a Stílusszerkesztőn belül találhattok.

Szín beállítása

\c&H<bb><gg><rr>&
\1c&H<bb><gg><rr>&
\2c&H<bb><gg><rr>&
\3c&H<bb><gg><rr>&
\4c&H<bb><gg><rr>&

Beállítja az utána jövő szöveg színét. A \c tag a \1c rövidítése.

 • \1c beállítja az elsődleges színt.
 • \2c beállítja a másodlagos színt. Ezt csak effektek nélküli karaoke alatt használjuk.
 • \3c beállítja a körvonal színét.
 • \4c beállítja az árnyék színét.

A színkódokat tizenhatos számrendszerbeli kék-zöld-piros sorrendben adjuk meg. Fontos, hogy a sorrend pont fordítottja a HTML színkódoknak. A színkódok mindig &H-val kezdődnek és mindig &-val érnek véget.

A színek kiválasztásakor a menü gombjai  is használhatóak.

Alfa beállítása

\alpha&H<aa>
\1a&H<aa>
\2a&H<aa>
\3a&H<aa>
\4a&H<aa>

Beállítja a szöveg alfáját (átlátszóságát).

 • \alpha beállítja az egész szöveg alfáját.
 • \1a beállítja az elsődleges szín alfáját.
 • \2a beállítja a másodlagos szín alfáját. Ezt csak effektek nélküli karaoke alatt használjuk.
 • \3a beállítja a körvonal alfáját.
 • \4a beállítja az árnyék alfáját.

Ha az alfa értéke 00 (zéró), akkor a szöveg átlátszatlan/teljesen látható, míg ha az alfa értéke FF (tízes számrendszerben 255), akkor a szöveg teljesen átlátszó/láthatatlan.

Példa:
\alpha&H80&

Az alfa tizenhatos számrendszerben 80, tízes számrendszerben 128, vagyis a szöveg 50%-ban átlátszó.

Példa:

\1a&HFF&

Az elsődleges szín alfája tizenhatos számrendszerben FF, tízes számrendszerben 255, vagyis láthatatlan, így gyakorlatilag csak a körvonal és az árnyék látható.

Sor irányítottsága

\an<hely>

Megadja a sor irányítottságát. A sor csak akkor kerül erre a helyre, ha az elhelyezést se \pos, se \move tag nem írja át, különben az irányítottság csak a sor origójának a helyét határozza meg.

A \an tag a számpad számjainak az elhelyezését nézi a hely megadásánál, tehát a sor abba az irányba helyeződik el, amerre a számpad számjai is állnak.

 1. Alul bal oldalt
 2. Alul középen
 3. Alul jobb oldalt
 4. Középen bal oldalt
 5. Középen középen
 6. Középen jobb oldalt
 7. Felül bal oldalt
 8. Felül középen
 9. Felül jobb oldalt

Sor irányítottsága (legacy)

\a<hely>

A sor irányítottságát a legacy rendszerben adja meg. Ez a tag támogatott, de idejétmúltnak számít; a feliratokban a \an taget érdemes használni, hiszen az elfogadottabb és átláthatóbb.

Az egyetlen kivétel a \a6 tag, mert ha amúgy is a lusták módszerével formázol, akkor legyél igazán lusta, spórolj meg egy karaktert.

Az irányítottságot a következő módszerrel számold ki: bal oldalt 1, középen 2, jobb oldalt 3. Ha sima beszéd kellett, akkor ennyi volt. Ha felülre kell felirat, akkor adj hozzá ezekhez a számokhoz 4-et, ha középre, akkor 8-at.

 • 1: Alul bal oldalt
 • 2: Alul középen
 • 3: Alul jobb oldalt
 • 5: Felül bal oldalt
 • 6: Felül középen
 • 7: Felül jobb oldalt
 • 9: Középen bal oldalt
 • 10: Középen középen
 • 11: Középen jobb oldalt

Karaoke effekt

\k<időtartam>
\K<időtartam>
\kf<időtartam>
\ko<időtartam>

Fontos, hogy ezek a tagek csak bizonyos effektek létrehozására képesek, az összetett effekteket több tag kombinálásával hozzuk létre.

 

A \k tagek családja kijelöli a szöveg azon részét, amelyekre effektek kerülnek, mégpedig úgy, hogy megadja az egyes kimondott szótagok hosszát. Minden egyes szótag elé bekerül a \k tag.

Az időtartamot centiszekundumban adjuk meg, tehát egy 100-as értékű időtartam 1 másodpercnek felel meg. A \k tageket nem szokás kézzel megadni, hanem karaokeidőzítő eszközöket használunk, mint az Aegisub karaoke időzítője.

A különböző \k tagek eltérő effekteket hoznak létre:

 • \k: Kijelölés előtt a szótag a másodlagos színnel és alfájával rendelkezik. Amikor elkezdődik a szótag, a szín egyből átvált az elsődleges színre és annak alfájára.
 • \K és \kf: A kettő azonos. Fontos, hogy a \K nagybetűs K, nem pedig kisbetűs \k. A szótag a másodlagos színnel és alfával rendelkezik. Amikor elkezdődik a szótag, a szín balról jobbra folyamatosan haladva átvált. A váltás akkor ér véget, amikor a szótag is.
 • \ko: Hasonló a \k taghez,  kivéve, hogy a kijelölés előtt a szótagnak nincs körvonala, ezt a kimondás kezdetekor kapja meg.

Megjegyzés: Létezik egy másik karaoke tag is, a \kt, ami nagyon különbözik a fentebb említettektől. Ritkán vesszük hasznát és az Aegisub nem támogatja, ezért nincs leírása.

Sortörés módja

\q<stílus>

Meghatározza, hogy a feliratban milyen módon menjen végbe a sortörés. A következő lehetőségek az elérhetőek:

 • 0: Intelligens törés, fölső sor szélesebb. Minden sor nagyjából egyforma hosszú, de amikor ez nem lehetséges, akkor a fölső sor szélesebb. Csak a \N tag hoz létre manuális sortörést.
 • 1: Sor végén, csak a \N tör. Annyi szöveget ír ki, amennyit csak lehetséges, utána törést hajt végre. Csak a \N tag hoz létre manuális sortörést.
 • 2: Nincs sortörés, a széles sorok kifutnak a képernyőn túlra. Mind a \n, mind a \N tagek törik a sort.
 • 3: Intelligens törés, hasonló a 0-ás stílushoz, de itt az alsó sorok a szélesebbek. Csak a \N tag hoz létre manuális sortörést.

Stílus nullázása

\r
\r<stílus>

Nullázza a stílust. Az összes felülíró tag érvényét veszti, az átalakulásokat is beleértve, a taget követő szövegben.

Az első tag a sorra alapból jellemző stílusra állít vissza mindent, míg a második tag az abban megadott stílusra.

Példa:
-Hé\N{\rEltérő}-Mi?\N{\r}-Ki vagy te?

Ha a jelenlegi stílus a “Default”, akkor ezen a soron a “Hé” a Default stílusban van, a “Mi?” az “Eltérőben”, utána pedig visszavált a “Default” stílusra és a “Ki vagy te?” már abban van.

Elhelyezés

\pos(<X>,<Y>)

Beállítja a sor elhelyezését. Az X és Y koordináták egész számok kell legyenek (hazugság) és a felirat koordináta-rendszerében kell megadni őket. Vagyis az X és Y értékek hatására a sor irányítottsága is behatással van.

A sor irányítottsága adja az elhelyezés horgonypontját. Vagyis ha a sor irányítottsága a bal felső sarok, akkor a sor bal felső sarka lesz az elhelyezésben megadott koordinátákon, míg ha az irányítottság alul közép, akkor a sor alsó közepe lesz a megadott koordinátákon.

Példa:

Az alábbi képek bemutatják az irányítottság és az elhelyezés egymásra való hatását. A zöld kereszt jelöli az elhelyezés koordinátáit (320,240) a videóban.Mozgatás

\move(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>)
\move(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>,<t1>,<t2>)

A \move tag hasonlóan működik, mint a \pos, tehát elhelyezi a feliratsort, de a \move mozgatja is.

A \move két verziója abban különbözik egymástól, hogy az egyik a sor teljes időtartalma alatt hajtja végre a mozgatást, míg a másiknál neked kell megadni azt az intervallumot, amelyen a mozgás végbemegy.

Az x1, y1, x2 és y2 koordinátákat a felirat koordináta-rendszerében kell megadni, ahogy a \pos esetében is. A felirat az (x1,y1) koordinátákról indul, és állandó sebbességgel (x2,y2) koordinátákra megy. Az irányítottság ugyanúgy hat a koordinátákra, ahogy a \pos esetében is.

A második verzióban t1 és t2 értékeket milliszekundumban adjuk meg, tehát egy másodperc ezredrészeiben, és a sor kezdetétől számítjuk őket. Például ha a t1 1500, akkor a mozgás 1.5 (másfél) másodperccel azután indul, hogy a sor megjelent a képernyőn. Ha megadsz időpontokat, akkor a mozgás a következőképpen történik:

 1. t1 előtt a sor nem mozdul az adott helyről (x1,y1).
 2. t1 és t2 között a sor állandó sebességgel halad (x1,y1) koordinátákról (x2,y2) koordinátákra.
 3. t2 után a sor nem mozdul az adott helyről (x2,y2).

Lehetséges, hogy t1 és t2 hosszabb időtartalmat fedjenek le, mint amilyen hosszú a soré, de ez nem feltétlenül hasznos. Ha t1-nek és t2-nek is 0 értéket adunk meg, az olyan, mintha meg se adtuk volna őket, tehát a mozgás azonnal megindul és egészen addig tart, ameddig a sor a képernyőn van.

Vannak olyan dolgok, amikre a \move NEM KÉPES:

 • Változó sebességű mozgás nem lehetséges. Például nem lehet olyat, hogy a mozgás fokozatosan gyorsuljon.
 • Csak egy elhelyezésre vagy mozgatásra vonatkozó tag lehet egy sorban. Ha \pos és \move is szerepel egymás mellett, akkor nem fognak működni. Ugyanígy két \move tag se lehet egy soron belül.

Ha mégis több elhelyezést vagy mozgást kell kombinálnod, akkor fel kell osztanod több részre, több sorra. (A hogyanra ez az összefoglaló nem tér ki.)

Példa
\move(100,150,300,350)

Amikor a sor először megjelenik, akkor (100,150) koordinátákon van. Azonnal megkezdi a mozgását, és egyenes vonalú egyenletes sebességű mozgással megérkezik (300,350) koordinátákra, amikor is eltűnik.

Példa:

\move(100,150,300,350,500,1500)

A sor (100,150) koordinátákon jelenik meg. Fél másodperc (500 milliszekundum) elteltével megindul (300,350) koordinátákra, ahova megérkezik másfél másodperccel (1500 milliszekundummal) azután, hogy a sor megjelent a képernyőn.

Elforgatás origója

\org(<X>,<Y>)

Beállítja az elforgatáskor használatos origót. Ez a sor összes elforgatására vonatkozik. Az X és Y koordinátákat a felirat felbontásának függvényében adjuk meg.

Ha egy sorban nincs \org tag, akkor az origó az elhelyezéskor/mozgatáskor megadott koordinátákon van. Vagyis egy mozgó sornál az origó is mozog. Fontos, hogy a \org taget nem lehet animálni, amennyiben egy sorban használod, akkor a helyzete változatlan marad.

Ha egy térbeli jelnél az elforgatás origóját annak a távlatpontjába helyezzük, akkor annak a sornak az elforgatásai a háttérhez illő perspektívában fognak végbemenni.

Lehetséges (és néha hasznos is) az origót a képernyőn kívül elhelyezni; ha elegendően messze van, akkor nagyjából kiszámított apró elforgatásokkal elérhetjük, hogy a sor egy egyenes (vagy közel egyenes) vonalon haladjon végig a képernyőn. Ezt némileg nehéz kezelni, de kijátszhatjuk vele a többi tag korlátozását, például azt, hogy a \move tag nem képes gyorsuló/lassúló mozgást végezni.

Csak egyetlen \org tag lehet egy soron belül, ha többet adsz meg, akkor a program csak az elsőt veszi figyelembe.

Példa:
\org(320,240)

 

Az elforgatás origója (320,240) koordinátákon lesz.

Példa:

\org(10000,0)

Ha az origót rendkívül messzire helyezzük, akkor az apróbb \frz elforgatások ugrásszerű effekteket hoznak létre; a szöveg felfelé és lefelé fog haladni, de elforgatás nem adja a jelét.

Halványulás

\fad(<előtűnés>,<elhalványulás>)

Létrehoz egy előtűnés-elhalványulás effektet. Az előtűnés és az elhalványulás idejét milliszekundumokban adjuk meg, tehát 1000 egyenlő az 1 másodperccel. Akár az előtűnés, akár az elhalványulás is lehet 0, ilyenkor csak az megy végbe, amelyiken nem nulla értéket adtunk meg.

Az effekt hozzáadásától a sor megjelenítésének ideje nem lesz hosszabb. Az előtűnés a sor kezdetekor indul, az elhalványulás pedig a végéig tart. Épp ezért vigyázni kell, hogy összességében ne adjunk meg nagyobb értéket, mint a sor ideje. Tehát ha a sor ideje 4 másodperc, akkor az előtűnés és elhalványulás értékek összege ne haladja meg a 4000-et.

Példa:
\fad(1200,250)

A sor 1.2 másodperc alatt előtűnik, hogy olvasható legyen a képernyőn, az utolsó negyed másodpercben pedig elhalványul.

Halványulás (összetett)

\fade(<a1>,<a2>,<a3>,<t1>,<t2>,<t3>,<t4>)

Létrehoz egy 5 egységből álló halványulást 3 alfa érték (a1, a2, a3) és 4 idő (t1, t2, t3, t4) megadásával.

Az alfa értékeket tízes számrendszerben kell megadni, 0 és 255 között, ahol 0 a teljesen látható, a 255 pedig a láthatatlan. Az idők milliszekundumban vannak és a sor kezdetétől kell őket számítani. Mind a hét paramétert meg kell adni. (A gyakoribb halványulás effektekre bőven elég az egyszerűbb \fad tag.)

 • t1 előtt a sor alfája a1.
 • t1 és t2 között a sor átmegy a1-es alfából a2-es alfába.
 • t2 éa t3 között a sor alfája a2.
 • t3 és t4 között a sor átmegy a2-es alfából a3-as alfába.
 • t4 után a sor alfája a3.
Példa:
\fade(255,32,224,0,500,2000,2200)

Láthatatlanul indul, átmegy majdnem teljesen láthatóba, aztán visszamegy majdnem teljesen átlátszóba. Az első (előtűnés) a sor kezdetekor indul és 500 milliszekundum az időtartalma. A második (elhalványulás) 1500 milliszekundummal később kezdődik és 200 milliszekundum az időtartalma.

Animált átalakítás

\t(<stílus módosító>)
\t(<gyorsulás>,<stílus módosító>)
\t(<t1>,<t2>,<stílus módosító>)
\t(<t1>,<t2>,<gyorsulás>,<stílus módosító>)

Létrehoz egy fokozatos, animált átalakulás egyik stílusból a másikba. A stílus módosítók az alább felsorolt felülíró tagek. Csak ezeket felülíró tageket lehet animálni a \t taggel:

Betűtípus Geometria Egyéb
\fs \fscx \bord
\fsp \fscy \xbord
\c \frx \ybord
\1c \fry \shad
\2c \frz \xshad
\3c \fr \yshad
\4c \fax \clip
\alpha \fay \iclip
\1a \be
\2a \blur
\3a
\4a

Megjegyzés: A \clip és \iclip esetén csak a téglalapos verziókat lehet animálni. A vektoros verziók esetén az animálás lehetetlen.

Megjegyzés: A \clip és \iclip tagek keverése egy \t tagen belül nem kívánt eredményekkel jár.

A t1 és t2 paraméterek azt az intervallumot adják meg, ami alatt az animált átalakítás végbemegy. A t1 és t2 nélküli variációkban az átalakítás a sor teljes időtartalma alatt megy végbe. Az időket milliszekundumban kell megadni, és a sor kezdetétől számítjuk őket.

A gyorsulás paraméterrel létrehozható nem egyenletes átalakulás, a sebesség ábrázolása egy exponenciális görbe lesz. Ha a gyorsulásnak 1 értéket adunk meg, akkor a sebesség ábrázolása lineáris lesz. 0 és 1 közötti érték esetén az átalakulás gyorsan indul, majd lassabb lesz. 1 feletti érték esetén lassan indul, majd begyorsul.
(A függvény képlete y = x, x ∈ [0;1] = (tt1)/(t2t1), t jelöli az időt.)

t1 előtt a sor stílusát a \t előtt megadott tagek határozzák meg. t2 után a sor stílusát a \t-ben megadott tagek és a \t által át nem írt tagek határozzák meg. t1 és t2 között egy animáció segítségével az első stílus átalakul a másodikba, a funkcióban meghatározott gyorsulás sebességével.

Példa:
{\1c&HFF0000&\t(\1c&H0000FF&)}Hello!

A szöveg először kék színű, de fokozatosan átalakul pirosba, és ezt a színt pont akkor éri el, amikor a sor ideje véget ér.

Példa:

{\an5\t(0,5000,\frz3600)}Juhééé!

A sor 5 másodperc alatt tízszer körbefordul órajárással ellentétesen.

Példa:

{\an5\t(0,5000,0.5,\frz3600)}Juhééé!

Hasonló az előzőhöz, de itt először gyorsan pörög, aztán belassul. Továbbra is tízszer fordul körbe 5 másodperc alatt.

Példa:

{\an5\fscx0\fscy0\t(0,500,\fscx100\fscy100)}Búú!

A szöveg mérete először zérus (tehát láthatatlan), aztán megnő a 100%-os, teljes méretére X és Y tengelyeken is.

Körbevágás (téglalap)

\clip(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>)
\iclip(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>)

A \clip meghatároz egy téglalapot, a sor szövegéből csak az a rész fog látszódni, amely a téglalapon belül van. A \iclip pont az ellenkezőjét teszi, a sor szövegének csak az a része fog látszódni, ami a téglalapon kívül van.

Az x1, y1, x2, y2 koordinátákat a felirat pixeleiben adjuk meg, a videó bal felső sarkától számítva. A koordináták egész számok kell legyenek, tizedestörtekre nincs lehetőség. (A felirat felbontásának növelése nem javít a pontosságon, a körbevágásnak a videó felbontása szab határt.)

Példa:
\clip(0,0,320,240)

Amennyiben a felirat felbontása 640×480, akkor a szövegnek csak az a része fog látszódni, amely a videó bal felső negyedében van.

Példa:

\iclip(0,0,320,240)

Hasonló a felsőhöz, de most a bal felső negyedben lévő szöveg NEM fog látszódni.

Példa:

Így néz ki a \clip(0,0,704,245) egy 704×480 felbontású videón:

Körbevágás (vektoriális)

\clip(<rajz parancsok>)
\clip(<méret>,<rajz parancsok>)
\iclip(<rajz parancsok>)
\iclip(<méret>,<rajz parancsok>)

Egy vektorrajzokkal meghatározott síkidom segítségével hajtja végre a körbevágást.

A rajz parancsok a \p taggel használt parancsok, a koordinátákat a felirat pixeleiben kell megadni, a videó bal első sarkától számítva.

Ha nem adunk meg méretet, akkor a program 1-nek veszi, vagyis a mérete pontosan illeszkedni fog a pixelekre. A méret ugyanúgy működik, mint ahogy a \p rajzok mérete.

A téglalapos körbevágással ellentétben a vektoriális körbevágást nem lehet a \t taggel animálni. Amennyiben mégis animálnod kell egyet, akkor minden egyes képkockán újra meg kell rajzolnod.

Példa:

\clip(1,m 50 0 b 100 0 100 100 50 100 b 0 100 0 0 50 0)

Csak a felirat azon része látszik, ami az alábbi (majdnem) körön belül szerepel.

Rajzolás

Az Advanced Substation Alpha támogatja a vektoriális rajzokat is. Megértésükhöz nem árt, ha az embert ismeri a vektorokat és a szakaszosan parametrikus polinomokkal leírt görbéket. Manapság több script és program is létezik, amik megrajzolják ezeket helyettünk, így az ismertető nem tér ki a matematikai rajzolásra.

\p<0/1/..> – Rajzoló mód be- és kikapcsolása

Az 1 és afeletti értékek bekapcsolják a rajzoló módot. Az ezután a tag után szereplő szöveget a program instrukcióknak veszi és nem jeleníti meg szövegként. Ha az érték 0, akkor a program kikapcsolja a rajzoló módot. Bekapcsoláskor bármilyen, nullánál nagyobb egész számot megadhatunk, ezt a program skálának veszi 2^(érték-1) képlet szerint. Így akár törtpixeles pontosságot is elérhetünk.

\p1

(Bekapcsolja a rajzoló módot normális koordinátákkal)

\p0

(Kikapcsolja a rajzoló módot)

\p2

(Bekapcsolja a rajzoló módot, és megduplázza a felbontást. Tehát a 200,200 koordinátát 100,100 helyen rajzolja meg.)

\p4

(Bekapcsolja a rajzoló módot, a felbontás nyolcszoros (2^(4-1)). Tehát a 400,400 koordinátát 50,50 helyen rajzolja meg.)

Rajzoló parancsok

Az ilyen parancsok vagy egy \clip tag belsejében, vagy \p# és \p0 tagek között kell szerepeljenek. Alább néhány példa:

Sokszögek:

 • Szabályos háromszög:
  {\p1}m 0 0 l 0 0 l 30 50 l -30 50 l 0 0{\p0}
 • Egyenlő szárú háromszög:
  {\p1}m 0 0 l -10 30 l 10 30 l 0 0{\p0}
 • Tompaszögű háromszög:
  {\p1}m 0 0 l 0 0 l 30 0 l -10 -50 l 0 0{\p0}
 • Rendkívül tompaszögű háromszög:
  {\p1}m 0 0 l -10 -20 l 35 0 l 0 0{\p0}
 • Derékszögű háromszög:
  {\p1}m 0 0 l 0 -25 l 25 0 l 0 0{\p0}
 • Négyzet:
  {\p1}m 0 0 l 100 0 100 100 0 100{\p0}
 • Téglalap:
  {\p1}m 0 0 l 0 0 l 60 0 l 60 -30 l 0 -30 l 0 0{\p0}
 • Trapéz:
  {\p1}m 0 0 l 60 0 l 40 -20 l 20 -20 l 0 0{\p0}
 • Rombusz:
  {\p1}m 0 0 l 0 0 l 60 0 l 80 -30 l 20 -30 l 0 0{\p0}
 • Ötszög:
  {\p1}m 0 0 l 26 0 l 39 -25 l 13 -49 l -13 -25 l 0 0{\p0}
 • Hatszög:
  {\p1}m 0 0 l 30 0 l 45 -26 l 30 -51 l 0 -51 l -15 -26 l 0 0{\p0}
 • Hétszög:
  {\p1}m 0 0 l 21 0 l 36 -18 l 36 -37 l 10 -53 l -14 -37 l -14 -18 l 0 0{\p0}
 • Nyolcszög:
  {\p1}m 0 0 l 20 0 l 35 -17 l 35 -34 l 20 -50 l 0 -50 l -14 -34 l -14 -17 l 0 0{\p0}
 • Kör:
  {\p1}m -39 1 b -38 -28 -13 -41 2 -40 b 28 -40 45 -20 44 3 b 42 29 22 42 2 42 b -19 42 -38 25 -39 1 m -36 1 b -35 17 -23 39 2 39 b 22 39 39 26 41 3 b 41 -21 24 -37 2 -37 b -23 -37 -36 -15 -36 1 {\p0}
  {\an5}{\p1}m 10 20 b 16 20 20 16 20 10 b 20 4 16 0 10 0 2 0 0 6 0 10 b 0 16 4 20 10 20{\p0}
 • Karika:
  {\an5\fscx150\fscy150}{\p1}m 10 20 b 16 20 20 16 20 10 b 20 4 16 0 10 0 2 0 0 6 0 10 b 0 16 4 20 10 20{\p0}
  {\an5\fscx100\fscy100}{\p1\c&H1C1C37&}m 10 20 b 16 20 20 16 20 10 b 20 4 16 0 10 0 2 0 0 6 0 10 b 0 16 4 20 10 20{\p0}
 • Ötágú csillag:
  {\p1\fscx200\fscy200\pos(633.6,471.2)}m 10 49 l 52 19 0 19 42 49 26 0{\p0}

Egyéb rajzok:

 • Egy pixelnyi pont:
  {\p1}m 0 0 l 0 1 1 1 1 0{\p0}
 • Négyágú csillag:
  {\p1}m 20 0  b  20 10  30 20  40 20  b  30 20  20 30  20 40  b  20 30  10 20  0 20  b  10 20  20 10  20 0{\p0}
 • Négylevelű lóhere 1:
  {\p1}m 18 30 b 24 38 36 30 28 20 b 36 14 26 0 18 10 b 12 2 0 10 8 20 b 0 26 10 40 18 30{\p0}
 • Négylevelű lóhere 2:
  {\p1}m 24 8 b 26 5 20 1 18 6 b 16 1 10 5 12 8 l 18 14 m 11 9 b 8 7 4 13 9 15 b 4 17 8 23 11 21 l 17 15 m 12 22 b 10 25 16 29 18 24 b 20 29 26 25 24 22 l 18 16 m 25 21 b 28 23 31 16 27 15 b 31 13 28 7 25 9 l 19 15{\p0}
 • Hópehely:
  {\p1}m 0 16 l 38 16 l 38 19 l 0 19 m 8 2 l 10 0 l 19 15 l 30 33 l 28 35 m 28 0 l 30 2 l 10 35 l 8 33 l 11 28 m 5 16 l 2 11 l 3 9 l 8 16 m 12 9 l 3 9 l 4 7 l 12 7 m 13 5 l 16 0 l 19 0 l 14 7 m 24 7 l 19 0 l 22 0 l 25 5 m 27 7 l 34 7 l 35 9 l 25 9 m 30 16 l 35 9 l 36 11 l 33 16 m 33 19 l 36 24 l 35 26 l 30 19 m 25 26 l 35 26 l 34 28 l 27 28 m 25 30 l 22 35 l 19 35 l 24 28 m 14 28 l 19 35 l 16 35 l 13 30 m 11 28 l 4 28 l 3 26 l 13 26 m 8 19 l 3 26 l 2 24 l 5 19{\p0}
 • Smiley:
  {\p1}m 20 40 b 32 40 40 32 40 20 b 40 8 32 0 20 0 b 4 0 0 12 0 20 b 0 32 8 40 20 40 l 20 38 b 8 38 2 30 2 20 b 2 16 4 2 20 2 b 36 2 38 16 38 20 b 38 30 32 38 20 38 m 10 22 b 12 33 28 33 30 22 l 28 22 b 26 30 14 30 12 22 m 24 14 l 26 14 l 26 12 24 12 m 14 14 l 16 14 l 16 12 14 12{\p0}
 • Töltény:
  {\p1}m 10 0 l 9 0 4 36 3 40 3 50 1 55 1 140 4 144 0 150 20 150 16 144 19 140 19 55 17 50 17 40 16 36 11 0{\p0}
 • Kard 1:
  {\p1}m 0 150 l 5 130 4 10 5 0 10 0 25 5 26 0 4 -10 2 -45 3 -50 0 -55 -3 -50 -2 -45 -4 -10 -26 0 -25 5 -10 0 -5 0 -4 10 -5 130 c{\p0}
 • Kard 2:
  {\p1}m 25 -5 b 25 -5 25 -5 25 -5 b 10 -4 -6 -4 -21 -3 b -21 -3 -21 -3 -21 -3 b -22 -3 -23 -4 -23 -3 l -23 -5 b -23 -5 -23 -5 -23 -5 b -23 -6 -23 -6 -23 -7 b -23 -7 -18 -4 -23 -10 l -18 -6 b -23 -10 -23 -10 -18 -12 l -25 -10 b -25 -10 -25 -10 -25 -9 l -25 -2 b -25 -2 -25 -2 -26 -1 l -31 -1 b -33 -2 -33 -2 -33 -2 l -33 2 b -33 2 -33 2 -31 1 l -26 1 b -25 2 -25 2 -25 2 l -25 10 b -25 10 -25 10 -25 10 l -24 7 b -23 10 -22 7 -18 10 l -23 5 b -23 5 -23 5 -18 5 b -23 4 -23 3 -21 3 l 25 5 b 25 5 25 5 25 5 b 25 5 25 5 25 5 l 50 0{\p0}
 • Lufi:
  {\p1}m 82 130 b 0 0 160 0 78 130{\p0}
 • Pacman nyitott szájjal:
  {\p1}m 10 20 b 16 20 20 18 15 15 l 10 10 15 5 b 20 2 16 0 10 0 2 0 0 6 0 10 b 0 16 4 20 10 20 m 4 4 l 8 4 8 8 4 8 4 4{\p0}
 • Pacman zárt szájjal:
  {\p1}m 10 20 b 16 20 20 16 20 11 l 10 11 10 10 20 10 b 20 4 16 0 10 0 2 0 0 6 0 10 b 0 16 4 20 10 20 m 4 4 l 8 4 8 8 4 8 4 4{\p0}
 • Szellem a Pacmanből:
  {\p1}m 0 0 b 7 -45 70 -41 75 1 l 75 63 l 63 50 l 49 63 l 35 50 l 24 63 l 11 50 l 0 63 l 0 0 m 42 7 b 40 -15 18 -11 18 6 b 17 24 40 29 42 7 m 69 7 b 70 -9 46 -18 45 7 b 43 18 64 32 69 7 m 54 9 b 55 -2 64 2 64 9 b 64 13 57 19 54 9 m 27 9 b 26 5 35 -3 37 9 b 36 17 28 17 27 9{\p0}
 • Madártoll 1:
  {\p1}m 1 0 l 12 -20 13 -20 5 -6 2 0 m 4 -6 l 12 -6 b 20 -18 24 -40 10 -40 b 4 -40 6 -32 8 -32 b 6 -32 8 -40 12 -36 b 16 -28 6 -20 0 -14 l 4 -6{\p0}
 • Madártoll 2:
  {\p1}m 26 37 l 38 27 l 45 19 l 52 11 l 57 7 b 66 0 72 9 64 29 l 59 26 l 62 31 b 58 36 52 43 46 47 l 41 44 l 44 48 b 41 52 37 56 33 58 l 28 52 l 30 58 l 27 61 l 24 58 l 24 61 l 21 58 l 17 61 l 17 59 b 11 62 6 64 0 64 l 0 60 b 5 60 12 57 16 54 l 14 51 l 18 51 l 17 47 l 20 50 l 20 42 l 24 38 l 25 45{\p0}
 • Madártoll 3:
  {\p1}m -82 -43 b -78 -41 -75 -35 -71 -33 b -70 -33 -68 -33 -67 -31 b -67 -32 -67 -33 -66 -33 b -65 -32 -65 -31 -65 -30 b -64 -31 -64 -32 -63 -33 b -62 -34 -61 -32 -61 -31 b -59 -33 -57 -31 -56 -33 b -56 -33 -56 -32 -56 -32 b -54 -34 -53 -31 -53 -30 b -50 -31 -43 -30 -47 -26 b -48 -25 -48 -24 -49 -24 b -46 -24 -43 -24 -41 -22 b -39 -21 -39 -20 -40 -18 b -38 -19 -35 -18 -32 -17 b -19 -11 -4 -6 11 -2 b 10 -1 8 0 5 1 b 8 1 13 -2 15 -1 b 19 1 25 2 31 2 b 27 4 22 6 17 6 b 24 6 30 5 37 3 b 46 2 55 2 63 3 b 62 5 59 7 55 9 b 59 8 65 3 68 3 b 79 1 98 1 101 6 b 99 11 93 15 87 18 b 81 20 71 22 65 24 b 62 25 58 24 56 23 b 56 24 58 25 58 26 b 56 27 49 28 44 27 b 38 26 33 25 28 22 b 32 25 36 27 40 28 b 30 29 17 27 5 25 b 1 23 0 21 -4 16 b -2 20 1 23 3 25 b -5 24 -12 20 -20 18 b -25 16 -29 11 -32 8 b -32 10 -30 11 -28 13 b -34 11 -41 7 -47 3 b -50 1 -52 -3 -53 -6 b -54 -8 -58 -9 -60 -9 b -61 -10 -60 -11 -59 -12 b -60 -12 -61 -12 -62 -12 b -63 -12 -64 -14 -64 -16 b -65 -13 -67 -11 -70 -10 b -71 -10 -71 -12 -72 -12 b -75 -12 -76 -14 -72 -17 b -76 -15 -76 -18 -75 -20 b -77 -20 -78 -21 -78 -24 b -78 -26 -76 -29 -74 -31 b -75 -33 -79 -38 -82 -40 b -83 -41 -83 -42 -82 -43 m -57 -21 b -58 -26 -66 -19 -58 -19 b -55 -19 -57 -16 -55 -16 b -47 -14 -42 -8 -37 -2 b -38 -4 -40 -6 -41 -8 b -32 -6 -23 -2 -16 4 b -9 5 1 6 5 8 b 17 11 25 11 35 12 b 49 14 60 14 69 12 b 76 10 95 8 101 6 b 93 7 77 10 69 11 b 61 12 41 12 35 11 b 25 10 15 7 5 7 b -3 3 -14 2 -20 0 b -25 -4 -30 -7 -39 -9 b -35 -9 -35 -10 -31 -9 b -33 -10 -36 -10 -38 -10 b -43 -11 -43 -14 -46 -15 b -49 -15 -49 -18 -53 -19 b -55 -20 -56 -19 -57 -21 {\p0}
 • Madár 1:
  {\fscx500\fscy500}{\p1} m 4 -21 b 4 -21 4 -21 4 -21 b 7 -26 7 -27 7 -28 b 7 -29 6 -31 6 -32 b 6 -33 6 -34 6 -35 b 3 -33 1 -30 -2 -28 b -2 -29 -3 -29 -3 -30 b -4 -28 -5 -27 -5 -26 b -6 -24 -6 -23 -8 -24 b -9 -24 -10 -23 -11 -23 b -8 -23 -7 -20 -6 -20 b -3 -19 -3 -19 -2 -19 b 1 -19 4 -17 5 -16 b 5 -18 4 -19 4 -21{\p0}
 • Madár 2:
  {\fscx500\fscy500}{\p1}m 4 -21 b 4 -21 4 -21 4 -21 b -4 -28 -5 -27 -5 -26 b -6 -24 -6 -23 -8 -24 b -9 -24 -10 -23 -11 -23 b -8 -23 -7 -20 -6 -20 b -3 -19 -3 -19 -2 -19 b 1 -19 4 -17 5 -16 b 5 -18 4 -19 4 -21{\p0}
 • Madár 3:
  {\fscx500\fscy500}{\p1}m -2 -5 b -12 -8 -12 -7 -14 -8 b -15 -8 -16 -7 -17 -7 b -14 -7 -13 -4 -12 -4 b -5 -3 -2 -1 -1 0 m -2 5 m 1 12 m 0 16 m 0 19 m -8 12 m -9 14 m -11 10 m -1 0 b -2 1 -3 3 -2 5 b 0 7 1 10 1 12 b 1 13 0 15 0 16 b 0 17 0 18 0 19 b -2 16 -5 13 -8 12 b -8 13 -9 13 -9 14 b -10 13 -10 11 -11 10 b -12 6 -13 0 -12 -4 b -5 -3 -2 -1 -1 0 b -5 -3 -5 -3 -12 -4 b -13 0 -12 6 -11 10 b -10 11 -10 13 -9 14 b -9 13 -8 13 -8 12 b -5 13 -2 16 0 19 b 0 18 0 17 0 16 b 0 15 1 13 1 12 b 1 10 0 7 -2 5 b -3 3 -2 1 -1 0 b -1 -2 -2 -3 -2 -5 b -12 -8 -12 -7 -14 -8 b -15 -8 -16 -7 -17 -7 b -14 -7 -13 -4 -12 -4 m -12 -4 b -13 0 -12 6 -11 10 b -10 11 -10 13 -9 14 b -9 13 -8 13 -8 12 b -5 13 -2 16 0 19 b 0 18 0 17 0 16 b 0 15 1 13 1 12 b 1 10 0 7 -2 5 b -3 3 -2 1 -1 0{\p0}
 • Madár 4:
  {\p1}m 0 0 l -2 -1 b -2 -3 -4 -3 -4 -3 b -4 -3 -6 -3 -7 -1 b -7 -1 -8 1 -9 2 b -11 1 -12 0 -13 -1 b -15 -4 -16 -6 -18 -7 b -19 -5 -19 -4 -19 -3 b -19 -1 -19 0 -18 2 b -17 4 -16 5 -15 5 b -14 6 -12 6 -12 6 b -12 6 -12 6 -14 7 b -17 8 -18 8 -20 8 b -21 8 -24 8 -24 8 b -23 9 -23 10 -21 11 b -20 10 -18 10 -15 9 b -13 9 -12 9 -11 9 b -8 10 -6 9 -5 8 b -3 6 -3 5 -3 3 b -3 2 -3 1 -2 0 l 0 0{\p0}
 • Madár 5:
  {\p1}m -1 -2 l -5 -3 l -10 -3 l -17 -5 l -15 -8 l -14 -9 l -15 -11 l -13 -13 l -12 -14 l -11 -17 l -10 -18 l -9 -22 l -8 -24 l -8 -27 l -8 -30 l -9 -31 l -10 -33 l -14 -29 l -16 -26 l -18 -23 l -19 -21 l -21 -19 l -23 -16 l -25 -14 l -26 -17 l -26 -20 l -26 -23 l -26 -26 l -27 -30 l -28 -31 l -29 -30 l -29 -28 l -30 -25 l -32 -21 l -33 -18 l -34 -15 l -33 -13 l -33 -11 l -33 -10 l -35 -8 l -36 -7 l -37 -5 l -36 -4 l -35 -4 l -34 -3 l -32 -2 l -30 -1 l -28 2 l -26 2 l -24 3 l -22 3 l -20 2 l -18 4 l -17 6 l -17 7 l -16 7 l -15 7 l -13 7 l -11 6 l -10 5 l -12 4 l -13 2 l -12 1 l -10 1 l -8 2 l -7 2 l -4 2 l -2 1 l 0 0{\p0}
 • Hexagon:
  {\p1}m -40 -22 l -40 22 l 0 46 l 40 22 l 40 -22 l 0 -46 m -32 -20 l -2 -38 l -2 -23 l -19 -13 m -34 16 l -34 -16 l -21 -9 l -21 9 m -2 38 l -32 20 l -19 13 l -2 23 m 32 20 l 2 38 l 2 23 l 19 13 m 34 -16 l 34 16 l 21 9 l 21 -9 m 2 -38 l 32 -20 l 19 -13 l 2 -23 m -17 9 l -17 -9 l 0 -19 l 17 -9 l 17 9 l 0 19{\p0}
 • Kosárlabda:
  {\p1}m -14 34 b -14 34 -14 34 -14 34 b -61 18 -42 -34 -27 -39 b -10 -31 -11 -23 -7 -20 b -4 -13 5 -2 11 0 b 16 4 25 4 25 3 b 24 9 21 15 17 17 b 7 21 -8 19 -21 11 b -25 9 -37 2 -42 -12 b -42 -12 -43 -12 -43 -12 b -40 -1 -26 10 -24 11 b -11 19 3 21 15 19 b 16 18 18 17 19 18 b 16 21 12 24 7 26 b -4 26 -14 32 -27 26 b -29 24 -45 16 -43 -10 b -46 12 -29 28 -26 28 b -15 32 -2 27 7 27 b 1 30 -8 39 -25 29 b -22 31 -6 41 15 30 b 14 29 12 27 8 27 b 8 27 9 26 8 26 b 11 26 15 28 16 29 b 21 28 28 20 33 11 b 29 15 24 17 20 18 b 20 17 20 17 20 16 b 25 17 29 13 34 9 b 37 4 38 -3 38 -9 b 38 -9 38 -9 38 -9 b 36 -2 31 4 26 4 b 26 4 26 4 26 4 b 25 8 23 11 21 15 b 23 11 26 7 26 4 b 33 2 36 -3 38 -9 b 38 -17 35 -32 20 -41 b 17 -44 -6 -55 -26 -40 b -11 -33 -7 -19 -1 -12 b 11 3 20 3 25 2 b 26 -6 35 -22 18 -41 b 19 -41 20 -40 21 -40 b 30 -25 31 -15 26 3 b 33 1 33 -3 38 -9 b 35 -2 31 3 27 3 b 25 7 24 11 22 15 b 22 16 21 17 21 18 b 20 18 20 19 19 19 b 16 21 13 25 9 26{\p0}
 • Négyszirmú virág:
  {\p1}m 30 -22 l 30 -22 l 32 -24 l 33 -27 l 33 -34 b 33 -34 32 -34 32 -34 l 32 -34 b 31 -34 29 -33 28 -33 l 28 -33 b 27 -32 26 -31 25 -30 l 25 -30 b 25 -29 24 -29 24 -28 l 24 -28 b 24 -27 24 -27 24 -26 l 24 -26 b 23 -27 22 -27 21 -28 l 21 -28 b 18 -28 16 -28 13 -28 l 13 -28 b 12 -28 12 -28 11 -28 l 11 -28 b 11 -27 12 -26 12 -25 l 12 -25 b 13 -24 13 -23 14 -22 l 14 -22 b 15 -21 15 -21 16 -20 l 16 -20 b 18 -20 19 -19 21 -19 l 21 -19 b 20 -18 20 -18 19 -17 l 19 -17 b 19 -16 19 -14 19 -13 l 19 -13 b 19 -12 19 -11 19 -10 l 19 -10 b 19 -9 19 -8 19 -7 l 19 -7 b 20 -7 21 -8 22 -8 l 22 -8 b 23 -9 24 -9 25 -10 l 25 -10 b 26 -11 26 -11 27 -12 l 27 -12 b 27 -13 27 -13 27 -14 l 27 -14 b 27 -15 27 -15 27 -16 l 27 -16 b 28 -15 29 -15 30 -14 l 30 -14 b 31 -14 31 -14 32 -14 l 32 -14 b 33 -14 35 -14 36 -14 l 36 -14 b 37 -14 38 -15 39 -15 l 39 -15 b 38 -16 38 -17 37 -18 l 37 -18 b 36 -19 36 -20 35 -21 l 35 -21 b 34 -21 34 -22 33 -22 l 33 -22 b 32 -22 31 -22 30 -22 b 31 -23 31 -23 32 -24 b 32 -25 33 -26 33 -27 b 33 -29 33 -32 33 -34{\p0}
 • Ötszirmú virág:
  {\p1}m 31 -28 l 31 -28 l 33 -23 l 32 -21 l 30 -19 l 27 -19 l 24 -19 b 23 -20 23 -20 23 -24 l 23 -24 b 21 -21 20 -21 19 -21 l 19 -21 b 18 -21 17 -22 16 -22 l 16 -22 b 15 -22 15 -23 14 -23 l 14 -23 b 14 -24 13 -25 13 -26 l 13 -26 b 13 -27 13 -28 13 -29 l 13 -29 b 14 -30 14 -30 18 -31 l 18 -31 b 14 -31 13 -32 12 -32 l 12 -32 b 12 -33 11 -34 11 -35 l 11 -35 b 11 -36 11 -37 11 -38 l 11 -38 b 11 -39 12 -39 12 -40 l 12 -40 b 13 -40 14 -41 15 -41 l 15 -41 b 16 -41 16 -42 17 -42 l 17 -42 b 18 -42 18 -41 21 -39 l 21 -39 b 20 -42 20 -42 21 -43 l 21 -43 b 22 -43 22 -44 23 -44 l 23 -44 b 24 -44 24 -45 25 -44 l 25 -44 b 26 -45 26 -44 27 -44 l 27 -44 b 28 -44 28 -43 29 -43 l 29 -43 b 29 -42 30 -42 30 -41 l 30 -41 b 30 -40 31 -40 29 -37 l 29 -37 b 32 -39 32 -38 33 -38 l 33 -38 b 34 -37 34 -37 35 -36 l 35 -36 b 36 -36 36 -35 37 -34 l 37 -34 b 37 -34 37 -33 37 -32 l 37 -32 b 37 -31 36 -31 36 -30 l 36 -30 b 36 -29 35 -29 35 -28 l 35 -28 b 34 -28 34 -27 31 -28 l 31 -28 b 33 -26 33 -24 33 -23 b 33 -22 32 -22 32 -21 b 31 -20 31 -20 30 -19 b 29 -19 28 -19 27 -19 b 26 -19 25 -19 24 -19{\p0}
 • Shuriken 1:
  {\p1}m 20 0 b 20 10 30 20 40 20 b 30 20 20 30 20 40 b 20 30 10 20 0 20 b 10 20 20 10 20 0 m 25 20 b 24 17 23 16 20 15 b 17 16 16 17 15 20 b 16 23 17 24 20 25 b 23 24 24 23 25 20{\p0}
 • Shuriken 2:
  {\p1}m 0 0 b 8 -3 16 -26 6 -36 b 8 -37 11 -40 9 -44 b 4 -45 3 -56 0 -57 b -3 -57 -4 -56 -5 -54 b -9 -63 -15 -64 -21 -68 b -28 -81 -28 -87 -25 -93 b -23 -73 -2 -67 2 -69 b 3 -67 4 -62 9 -62 b 12 -64 15 -64 18 -63 b 22 -61 27 -65 22 -70 b 32 -68 35 -76 41 -78 b 50 -82 60 -79 65 -74 b 45 -77 35 -63 33 -58 b 28 -59 26 -57 25 -55 b 26 -50 23 -45 20 -44 b 17 -39 19 -37 24 -37 b 19 -32 18 -27 19 -18 b 16 -11 10 -1 0 0 m 14 -62 b 3 -59 7 -49 9 -48 b 13 -43 22 -47 22 -50 b 19 -48 15 -47 11 -51 b 10 -53 8 -58 14 -62 m 16 -61 b 13 -61 10 -58 11 -54 b 12 -52 13 -49 17 -49 b 21 -50 22 -54 22 -55 b 22 -57 21 -61 16 -61{\p0}
 • Kunai:
  {\p1}m -117 -122 m -28 -30 l -3 -16 l -1 -8 l 1 -8 l 1 -6 l 17 10 b 22 10 24 11 25 13 l 25 13 b 28 16 26 21 25 21 l 25 21 b 23 24 18 23 17 22 b 15 21 13 18 14 13 l 14 13 l 14 13 l -2 -3 l -5 -2 l -5 -4 l -13 -6 l -28 -30{\p0}
 • Dragon Ball:
  {\p1}m 0 0 b -21 0 -21 -30 0 -30 b 20 -30 20 0 0 0 m 0 -24 l -2 -18 l -9 -18 l -3 -14 l -6 -7 l 0 -12 l 6 -7 l 3 -14 l 9 -18 l 2 -18 l 0 -24{\p0}
 • Szív bal oldal:
  {\p1}m 0 0 b 0 0 0 -20 0 -20 b -6 -32 -16 -22 -14 -16 b -14 -12 -11 -7 0 0{\p0}
 • Szív jobb oldal:
  {\p1}m 0 0 b 11 -7 14 -12 14 -16 b 16 -22 6 -32 0 -20{\p0}
 • Vízcsepp:
  {\p1}m 0 0 b -1 2 -1 2 -2 4 b -3 6 -4 8 -5 11 b -6 13 -5 16 -4 17 b -3 19 0 19 0 19 b 0 19 3 19 4 17 b 5 16 6 13 5 11 b 4 8 3 6 2 4 b 1 2 1 2 0 0{\p0}
 • Hangjegy:
  {\p1}m 0 0 l 0 0 l 0 9 b 0 9 -1 8 -3 9 b -3 9 -5 10 -4 12 b -4 12 -3 13 -1 12 b -1 12 1 11 1 10 b 1 10 1 9 1 9 l 1 1 l 9 -1 l 9 8 b 9 8 8 7 6 8 b 6 8 4 9 5 11 b 5 11 6 12 8 11 b 8 11 10 10 10 9 b 10 8 10 8 10 8 l 10 -3{\p0}
 • Tűz:
  {\p1}m 0 0 b 8 0 18 -2 24 -8 b 30 -14 32 -21 32 -26 b 32 -31 31 -39 29 -44 b 29 -38 27 -31 22 -28 b 26 -35 26 -42 25 -47 l 23 -55 b 23 -51 23 -49 22 -46 b 21 -43 20 -42 18 -42 b 22 -51 19 -57 14 -63 l 10 -67 b 11 -63 11 -58 7 -55 b 7 -61 5 -67 0 -72 b 1 -67 3 -62 -1 -55 b -2 -59 -4 -63 -8 -64 b -7 -61 -7 -55 -10 -51 b -12 -57 -12 -64 -11 -67 b -10 -70 -9 -72 -6 -76 b -11 -74 -13 -72 -17 -67 b -21 -62 -21 -55 -20 -49 b -23 -51 -24 -55 -24 -60 b -26 -58 -27 -55 -28 -52 b -29 -49 -29 -43 -27 -36 b -30 -38 -32 -42 -33 -47 b -35 -43 -37 -38 -36 -31 b -35 -24 -32 -15 -26 -9 b -20 -3 -10 -1 -2 0 b -5 -2 -11 -6 -14 -11 b -17 -16 -19 -22 -20 -28 b -17 -24 -14 -21 -10 -20 b -14 -26 -14 -35 -12 -41 b -10 -32 -7 -29 -3 -28 b -3 -33 -3 -39 -6 -43 b 1 -42 3 -35 4 -33 b 6 -35 7 -38 8 -42 b 10 -33 9 -28 7 -22 b 12 -25 13 -30 15 -35 b 17 -29 18 -21 14 -12 b 10 -3 5 -1 0 0 b 5 -3 8 -10 5 -18 b 5 -14 4 -12 1 -10 b -1 -12 -2 -16 0 -20 b -3 -19 -6 -16 -6 -11 b -6 -6 -4 -4 -2 0{\p0}
 • Kerekített csillag:
  {\p1}m 23 0 l 15 12 l 0 16 l 10 27 l 9 42 l 23 36 l 37 42 l 36 27 l 46 16 l 31 12{\p0}
 • Pillangó:
  {\p1}m 14 -29 b 14 -29 14 -29 12 -29 b 9 -28 4 -27 -5 -21 b -10 -17 -15 -12 -17 -5 b -19 -15 -20 -5 -20 -5 b -23 -11 -27 -20 -35 -22 b -44 -27 -42 -32 -51 -30 b -56 -25 -58 -22 -54 -17 b -53 -13 -54 -8 -50 -4 b -47 -2 -42 -2 -37 -2 b -42 0 -48 5 -49 7 b -50 9 -49 25 -39 30 b -33 30 -29 27 -26 18 b -24 13 -23 8 -21 4 b -20 7 -21 11 -19 12 b -16 12 -17 7 -17 4 b -14 5 -13 27 1 30 b 6 29 12 17 11 7 b 10 4 7 1 0 -1 b 2 -2 9 -2 13 -4 b 16 -8 16 -14 18 -18 b 20 -21 21 -29 14 -29{\p0}
 • Jolly Roger:
  {\p1}m -32 -28 b -31 -34 -24 -32 -26 -27 l -15 -17 b -14 -21 -5 -27 0 -26 b 7 -27 14 -22 15 -17 l 26 -26 b 24 -32 31 -34 31 -28 b 38 -26 33 -19 29 -23 l 16 -13 b 20 -13 24 -13 28 -11 b 24 -10 20 -10 16 -10 b 17 -4 12 2 11 2 l 29 21 b 37 17 38 27 31 27 b 29 35 21 29 25 24 l 8 5 b 4 8 -4 8 -7 5 b -8 7 -9 9 -10 12 b -4 19 4 19 10 12 b 9 10 8 7 7 5 b 7 5 8 5 8 5 l 8 5 b 9 7 10 10 11 12 b 14 23 4 25 0 25 b -5 25 -14 23 -11 12 b -10 9 -9 7 -8 5 l -26 23 b -21 29 -29 35 -32 27 b -38 27 -37 17 -30 20 l -11 2 b -12 2 -17 -4 -16 -10 b -21 -10 -25 -10 -27 -11 b -23 -13 -20 -13 -16 -13 l -29 -23 b -33 -19 -38 -26 -32 -28 m 0 -2 b -1 -2 -2 -1 -2 1 b -1 3 1 3 2 1 b 2 -1 1 -2 0 -2 m -3 -7 b -3 -12 -10 -13 -12 -8 b -13 -5 -11 -3 -9 -2 b -6 -1 -3 -4 -3 -7 m 12 -8 b 10 -13 3 -12 3 -7 b 3 -4 6 -1 9 -2 b 11 -3 13 -5 12 -8{\p0}
 • Alma:
  {\p1}m 10 21 b 16 20 20 16 20 10 b 20 4 18 1 10 5 b 10 5 10 5 10 5 b 2 0 0 6 0 10 b 0 16 4 20 10 21 m 10 4 b 9 5 9 1 8 -1 b 8 -1 9 -1 9 -1 b 9 3 11 5 11 5 m 10 2 b 14 3 14 1 16 0 b 11 -3 11 1 9 1{\p0}
 • Szárnyak:
  {\p1}m 0 0 b -34 13 -46 -56 -101 40 b -91 28 -83 15 -71 4 b -83 17 -76 16 -92 39 b -79 30 -74 16 -66 6 b -76 16 -67 19 -82 37 b -68 30 -70 12 -59 3 b -67 11 -64 25 -71 36 b -62 30 -61 8 -53 3 b -58 13 -58 25 -61 38 b -56 27 -54 12 -45 4 b -52 16 -45 19 -53 40 b -43 33 -47 10 -36 8 b -41 18 -37 30 -42 33 b -34 36 -37 15 -23 6 b -25 17 -34 26 -34 30 b -31 25 -24 20 -19 11 b -13 9 -7 8 -1 6 b -1 4 0 2 0 0 m 8 0 b 42 13 54 -56 109 40 b 99 28 91 15 79 4 b 91 17 84 16 100 39 b 87 30 82 16 74 6 b 84 16 75 19 90 37 b 76 30 78 12 67 3 b 75 11 72 25 79 36 b 70 30 69 8 61 3 b 66 13 66 25 69 38 b 64 27 62 12 53 4 b 60 16 53 19 61 40 b 51 33 55 10 44 8 b 49 18 45 30 50 33 b 42 36 45 15 31 6 b 33 17 42 26 42 30 b 39 25 32 20 27 11 b 21 9 15 8 9 6 b 9 4 8 2 8 0{\p0}
 • Paprika:
  {\p1}m -39 -5 b -40 -39 -1 5 61 -12 b 57 -3 -62 35 -39 -5 m -39 -5 b -48 -7 -51 -10 -55 -17 b -55 -16 -56 -14 -56 -13 b -56 -13 -56 -13 -56 -13 b -51 -10 -49 -6 -40 -4{\p0}
 • Velős csont:
  {\p1}m 1 -18 b -13 -45 -25 -6 -4 -9 b -2 4 -4 20 -7 31 b -28 39 -13 58 -4 43 b 2 55 22 51 3 31 b 3 24 3 4 6 -9 b 32 -10 12 -42 1 -18{\p0}
 • Ősi levélkövület:
  {\p1}m -1 2 b 37 15 -4 43 -32 47 b -3 22 -36 4 -1 2 m -1 3 b 3 27 -14 32 -26 44 b -16 34 5 27 -1 3 m 0 9 b 2 13 4 17 4 27 b 5 16 2 12 0 7 m -1 7 b -9 10 -10 19 -14 25 b -9 19 -8 10 0 7 m -2 19 b -5 16 -11 26 -16 29 b -11 26 -6 18 -2 20 m -1 19 b 2 26 -4 30 -5 35 b -3 30 2 26 0 19 m -7 29 b -6 32 -12 36 -16 40 b -11 36 -5 34 -6 28 m -7 27 b -12 26 -15 32 -19 35 b -15 33 -12 27 -7 28{\p0}
 • To Love Ru ikon:
  {\p1\pos(894.667,1097.333)}m -9 -43 b -9 -43 -9 -43 -9 -43 l 0 4 l 10 -42 b 78 -52 84 -100 90 -124 l 135 -135 l 89 -146 b 88 -159 76 -213 9 -219 l 1 -267 l -10 -217 b -64 -210 -81 -169 -80 -146 l -129 -134 l -79 -123 b -63 -72 8 -69 25 -84 b 42 -96 69 -143 24 -171 b 12 -177 -6 -180 -23 -170 b -53 -150 -35 -109 -11 -111 l -6 -127 b -17 -128 -31 -147 -3 -158 b 47 -155 25 -97 2 -97 b -53 -83 -88 -156 -32 -190 b 9 -216 57 -183 63 -166 b 95 -94 31 -58 12 -56 b -16 -52 -33 -59 -57 -67 b -43 -54 -25 -46 -9 -43{\p0}
 • Full Metal Alchemist transzmutációs kör:
  {\p1}m 58 0 b 90 0 116 26 116 58 b 116 90 90 115 58 115 b 26 115 0 90 0 58 b 0 26 26 0 58 0 m 58 1 b 27 1 1 27 1 58 b 1 89 27 114 58 114 b 89 114 115 89 115 58 b 115 27 89 1 58 1 m 58 3 b 87 3 113 29 113 58 b 113 87 87 112 58 112 b 29 112 3 87 3 58 b 3 29 29 3 58 3 m 58 2 b 28 2 2 28 2 58 b 2 88 28 113 58 113 b 88 113 114 88 114 58 b 114 28 88 2 58 2 m 58 11 b 82 11 105 31 105 58 b 105 84 82 104 58 104 b 34 104 11 84 11 58 b 11 31 34 11 58 11 m 58 12 b 35 12 12 32 12 58 b 12 83 35 103 58 103 b 81 103 104 83 104 58 b 104 32 81 12 58 12 m 58 11 l 98 34 l 98 81 l 58 104 l 18 81 l 18 34 l 58 11 m 58 12 l 18 35 l 19 34 l 19 81 l 18 80 l 58 103 l 98 80 l 97 81 l 97 34 l 98 35 l 58 12 m 33 26 b 40 38 31 51 19 52 l 18 51 b 30 51 39 38 32 26 m 38 23 b 47 37 38 57 19 58 l 18 57 b 37 57 46 37 37 23 m 38 92 b 47 77 69 77 77 93 l 76 93 b 68 78 48 78 39 92 m 71 95 b 65 85 51 85 44 95 l 43 95 b 50 84 66 84 72 95 l 71 96 m 97 58 b 79 57 69 37 78 24 l 78 23 l 79 24 b 70 37 80 56 97 57 m 97 52 b 86 53 75 38 84 26 l 85 27 l 84 28 b 77 38 87 52 97 51 m 58 44 b 66 44 72 50 72 58 b 72 66 66 72 58 72 b 50 72 44 66 44 58 b 44 50 50 44 58 44 m 58 45 b 51 45 45 51 45 58 b 45 65 51 71 58 71 b 65 71 71 65 71 58 b 71 51 65 45 58 45 m 58 46 b 64 46 70 52 70 58 b 70 64 64 70 58 70 b 52 70 46 64 46 58 b 46 52 52 46 58 46 m 58 47 b 53 47 47 53 47 58 b 47 63 53 69 58 69 b 63 69 69 63 69 58 b 69 53 63 47 58 47 m 66 34 l 98 34 l 98 35 l 82 63 l 81 62 l 97 35 l 66 35 m 19 34 l 50 34 l 50 35 l 19 35 l 35 62 l 34 62 l 18 35 m 58 11 l 59 11 l 59 27 l 58 27 m 58 47 l 59 47 l 59 69 l 58 69 l 58 47 m 58 87 l 59 87 l 59 103 l 58 103 l 58 87 m 19 80 l 30 73 l 31 72 l 32 73 l 19 81 m 48 63 l 67 52 l 67 53 l 48 64 m 83 42 l 98 34 l 98 35 l 83 43 m 85 73 l 97 80 l 97 81 l 85 74 l 84 74 m 38 47 l 39 45 l 39 46 l 47 51 l 46 52 l 45 51 m 49 53 l 49 52 l 67 62 l 68 63 l 67 64 l 67 63 l 49 53 m 43 75 l 43 76 l 59 104 l 58 104 l 42 76 m 74 75 l 75 76 l 74 77 l 59 103 l 58 103 m 70 50 l 78 45 l 78 46 l 70 51 m 54 7 l 62 7 l 62 8 l 54 8 m 58 4 l 59 4 l 59 10 l 58 10 m 61 10 b 53 12 53 3 61 5 l 61 6 b 55 5 54 10 61 9 m 104 33 l 105 34 b 100 40 95 29 103 30 l 103 31 b 97 30 101 38 104 33 m 101 33 b 101 32 102 31 103 32 b 104 33 102 35 101 33 m 58 27 b 63 27 66 31 66 35 b 66 39 63 43 58 43 b 53 43 50 39 50 35 b 50 31 53 27 58 27 m 58 28 b 53 28 51 32 51 35 b 51 39 54 42 58 42 b 63 42 65 38 65 35 b 65 31 62 28 58 28 m 78 61 b 83 61 86 65 86 69 b 86 73 83 77 78 77 b 73 77 70 73 70 69 b 70 65 73 61 78 61 m 78 62 b 73 62 71 66 71 69 b 71 73 74 76 78 76 b 83 76 85 72 85 69 b 85 65 82 62 78 62 m 38 61 b 43 61 46 65 46 69 b 46 73 43 77 38 77 b 33 77 30 73 30 69 b 30 65 33 61 38 61 m 38 62 b 33 62 31 66 31 69 b 31 73 34 76 38 76 b 43 76 45 72 45 69 b 45 65 42 62 38 62 m 58 42 l 59 43 l 59 44 l 58 44 m 58 72 l 59 72 l 59 81 l 58 81 m 45 65 l 46 64 l 46 65 l 45 66 m 70 64 l 72 65 l 71 66 l 70 65 m 33 43 l 32 43 l 18 35 l 18 34 l 32 42 l 33 42 m 36 63 l 39 63 l 39 68 b 36 66 33 68 34 71 l 36 70 l 35 69 l 38 69 l 37 72 l 36 71 l 35 72 b 36 74 40 73 40 69 l 44 71 l 43 73 l 42 73 l 43 71 l 43 72 l 41 71 b 35 80 28 66 38 66 l 38 64 l 36 64 m 20 51 b 21 43 26 34 34 28 l 34 29 b 27 35 22 43 21 51 m 39 25 b 49 17 67 17 78 25 l 78 26 b 66 18 50 18 39 26 m 83 29 b 89 33 95 42 96 51 l 95 51 b 95 45 89 34 83 30 m 96 58 b 97 72 87 85 76 91 l 75 90 l 76 90 b 87 83 96 71 95 58 m 70 94 b 62 98 53 97 45 94 l 45 93 b 53 96 62 97 70 93 m 39 91 b 26 84 20 73 20 58 l 21 57 b 21 73 27 83 39 90 m 72 66 l 78 65 l 75 67 b 77 66 79 66 80 69 b 80 68 82 68 83 68 l 84 67 l 84 69 b 80 68 78 71 81 74 l 79 75 l 80 73 l 80 74 b 79 74 79 72 79 71 b 77 72 74 71 74 67 l 74 68 l 74 71 m 75 68 b 75 70 78 71 79 70 b 80 68 76 66 75 68 m 53 32 l 53 31 l 54 32 b 55 29 60 28 62 32 l 63 31 l 63 32 l 62 33 b 59 29 56 30 54 33 m 56 36 b 54 34 55 31 58 31 b 61 31 62 34 60 36 l 61 38 l 62 37 l 62 38 l 61 39 l 60 39 l 60 38 l 59 36 b 60 37 56 37 57 36 l 56 38 l 56 39 l 55 39 l 54 38 l 54 37 l 55 38 l 56 36 m 58 32 b 55 32 55 36 58 36 b 61 36 61 32 58 32 m 100 85 l 101 83 l 100 82 l 101 82 b 100 80 102 77 105 80 l 104 80 b 102 78 100 82 104 82 b 104 82 102 83 101 82 l 103 83 l 103 84 l 102 83 l 101 85 m 56 106 b 59 107 59 109 56 110 b 58 109 58 107 56 106 m 60 110 b 57 109 57 107 60 106 b 58 107 58 109 60 110 m 58 105 b 58 107 60 108 61 108 b 59 108 58 110 58 111 b 58 109 56 108 55 108 b 57 108 58 106 58 105 m 11 33 b 11 30 14 30 15 32 b 15 35 12 35 11 33 m 12 32 b 12 33 13 34 14 33 b 14 32 13 31 12 32 m 12 84 b 12 81 15 81 16 83 b 16 86 13 86 12 84 m 13 83 b 13 84 14 85 15 84 b 15 83 14 82 13 83 m 15 33 l 17 34 l 17 33 l 18 35 l 16 35 l 17 35 l 14 33 m 15 83 l 18 85 l 18 84 l 19 86 l 17 86 l 18 86 l 15 84{\p0}
 • Varázspálca:
  {\p1}m 1 28 l -25 -20 l 29 -1 l -30 13 l 10 -27 m 106 84 l 101 90 l -8 0 l -2 -4{\p0}
 • Sharingan:
  {\p1}m -3 -1 b -5 -1 -8 3 -4 7 b -5 5 -5 4 -4 3 b -1 6 1 -1 -3 -1 m 1 2 b 1 6 8 6 9 2 b 8 3 6 4 5 3 b 7 -1 0 -2 1 2 m 1 -2 b 5 -5 0 -9 -4 -8 b -3 -8 -1 -7 -1 -6 b -4 -3 0 -1 1 -2{\p0}
 • Szirom:
  {\p1}m 5 -6 b 0 -2 -6 -6 -8 1 b -7 1 -7 1 -6 1 b -6 2 -8 3 -8 3 b 0 4 2 1 3 -1 b 4 -3 4 -3 5 -6{\p0}
 • Nyíl:
  {\p1}m 0 0 b -6 -2 -13 -4 -19 -4 b -20 -1 -22 -3 -25 -4 b -24 -2 -26 -1 -28 -1 b -28 -1 -28 0 -28 0 b -46 1 -83 2 -83 2 b -84 1 -85 1 -86 0 b -86 0 -95 -1 -95 -1 b -93 1 -95 -1 -93 1 b -93 1 -96 1 -96 1 b -96 1 -98 -2 -98 -2 b -98 -2 -101 -2 -101 -2 b -100 -2 -100 1 -100 1 b -100 1 -101 -2 -102 -2 b -102 -2 -107 -2 -107 -2 b -106 -1 -105 1 -106 2 b -107 1 -108 1 -110 1 b -108 2 -108 3 -108 3 b -108 3 -108 4 -110 5 b -108 5 -106 4 -106 4 b -106 5 -106 6 -108 8 b -106 8 -104 8 -103 8 b -102 8 -101 5 -100 4 b -100 5 -101 6 -101 7 b -99 6 -97 6 -96 6 b -95 5 -96 5 -94 4 b -94 5 -94 5 -94 6 b -91 6 -88 5 -85 6 b -84 5 -84 5 -83 4 b -83 4 -46 3 -28 3 b -28 3 -28 4 -28 4 b -26 4 -24 5 -24 7 b -22 6 -20 3 -18 6 b -11 5 -4 2 0 0 m -11 1 b -14 3 -18 4 -19 3 b -18 2 -17 1 -19 0 b -18 -1 -14 0 -11 1 m -23 1 b -23 0 -22 0 -21 0 b -20 0 -19 0 -19 1 b -19 2 -20 2 -21 2 b -22 2 -23 2 -23 1{\p0}
 • Korona:
  {\p1}m 0 0 l 6 1 l 5 8 l 10 4 b 14 5 14 11 12 13 l 6 11 l 11 16 l 9 20 l 25 20 l 32 11 b 31 11 28 10 27 8 l 31 3 l 25 5 b 23 2 22 0 25 -3 l 31 -1 l 28 -7 b 31 -11 35 -11 38 -7 l 35 -1 l 41 -4 b 45 0 44 2 41 5 l 35 3 l 39 8 b 38 10 35 11 34 11 l 42 20 l 59 20 l 57 16 l 61 11 l 55 13 b 52 11 52 5 57 4 l 62 8 l 61 1 l 67 0 l 57 35 l 10 35 l 0 0 m 10 38 l 57 38 l 57 45 l 10 45 l 10 38{\p0}
 • Focilabda:
  {\p1}m 0 0 b 4 -4 9 -8 15 -10 b 19 -11 23 -10 26 -8 b 22 -3 19 2 17 7 b 11 7 6 9 0 11 b -1 7 -1 4 0 0 m 57 -9 b 63 -5 67 -2 72 2 b 74 5 74 9 73 13 b 69 10 62 8 57 7 b 55 3 51 -2 47 -6 b 49 -8 53 -9 57 -9 m 47 21 b 49 28 52 34 54 41 b 48 45 43 50 37 53 b 32 50 26 45 21 41 b 23 34 25 28 27 21 b 34 21 40 21 47 21 m 80 33 b 83 35 85 39 86 43 b 85 50 83 56 80 63 b 77 65 74 65 71 65 b 72 59 72 53 71 47 b 75 42 78 39 80 33 m 54 78 b 52 81 49 84 47 87 b 40 88 32 88 25 87 b 23 84 20 80 19 77 b 25 77 31 75 37 72 b 42 75 48 76 54 78 m 3 65 b -2 64 -6 63 -9 58 b -12 53 -13 50 -14 44 b -13 38 -10 33 -6 31 b -4 37 0 42 4 46 b 3 52 3 59 3 65 m 37 -18 b -34 -15 -34 90 37 91 b 105 90 105 -15 37 -18 m 37 -16 b 103 -12 103 86 37 89 b -32 86 -32 -12 37 -16{\p0}
 • Kutyalábnyom:
  {\p1}m -13 10 b -6 5 -14 -9 -5 -13 b 7 -13 14 -3 20 4 b 22 4 23 12 21 12 b 21 13 21 13 21 14 b 19 17 17 19 14 19 b 11 20 8 21 5 20 b 1 21 1 23 -2 24 b -5 25 -9 22 -10 21 b -11 19 -12 12 -13 10 m -29 -8 b -27 -7 -23 -8 -21 -7 b -17 -5 -17 -4 -17 0 b -17 0 -16 1 -16 1 b -15 5 -15 10 -18 12 b -21 14 -26 13 -28 11 b -31 8 -33 6 -35 2 b -34 -5 -31 -6 -29 -8 m -19 -8 b -22 -9 -27 -11 -26 -14 b -27 -17 -27 -20 -26 -22 b -25 -23 -23 -24 -25 -26 b -21 -30 -17 -28 -13 -27 b -9 -28 -5 -16 -8 -16 b -9 -15 -9 -14 -8 -13 b -9 -13 -10 -13 -10 -12 b -11 -11 -11 -10 -11 -9 b -13 -9 -14 -6 -16 -7 b -17 -7 -18 -8 -19 -8 m 1 -15 b -2 -15 -3 -18 -5 -20 b -9 -25 -8 -34 -2 -34 b 1 -33 3 -37 5 -35 b 6 -35 8 -34 9 -34 b 11 -31 12 -29 14 -27 b 14 -23 14 -17 11 -16 b 10 -13 7 -13 5 -14 b 4 -16 3 -15 1 -15 m 16 -19 b 17 -21 21 -22 23 -22 b 24 -22 26 -22 27 -21 b 29 -21 29 -19 32 -19 b 30 -18 31 -16 32 -16 b 32 -13 32 -10 31 -8 b 31 -8 30 -7 30 -6 b 29 -4 28 -3 26 -2 b 24 -4 23 -1 21 -2 b 19 -2 17 -4 17 -6 b 15 -8 16 -11 15 -13 b 13 -16 15 -18 16 -19{\p0}
 • Célkereszt:
  {\p1}m 0 1 b 0 -10 10 -16 17 -16 b 26 -16 34 -10 34 1 b 34 10 26 18 17 18 b 10 18 0 10 0 1 m 1 1 b 1 10 11 17 17 17 b 25 17 33 10 33 1 b 33 -10 25 -15 17 -15 b 11 -15 1 -10 1 1 m -16 1 b -16 19 -1 34 17 34 b 37 34 50 19 50 1 b 50 -17 37 -33 17 -33 b -1 -33 -16 -17 -16 1 m -17 1 b -17 -18 -2 -34 17 -34 b 38 -34 51 -18 51 1 b 51 20 38 35 17 35 b -2 35 -17 20 -17 1 m -26 -1 l 61 -1 l 61 3 l -26 3 m 15 -44 l 19 -44 l 19 44 l 15 44 m 1 0 l 1 2 l 16 2 l 16 17 l 18 17 l 18 2 l 33 2 l 33 0 l 18 0 l 18 0 l 18 -15 l 16 -15 l 16 0 m 16 -1 l 16 0 l 15 0 l 15 2 l 16 2 l 16 3 l 18 3 l 18 2 l 19 2 l 19 0 l 18 -1 l 16 -1{\p0}
 • Masni 1:
  {\p1}m 0 0 b 10 0 18 6 23 11 b 25 8 27 9 29 10 b 32 3 44 -1 51 -1 b 51 6 52 10 54 16 b 51 18 48 18 45 18 b 49 19 53 22 56 24 b 51 28 48 33 45 38 b 39 36 33 28 29 23 l 41 45 l 35 55 l 27 27 l 19 55 l 12 46 l 24 24 b 20 31 13 36 8 39 b 6 33 1 28 -2 25 b 0 22 3 20 6 19 b 3 19 -1 19 -3 18 b -1 13 0 6 0 0 {\p0}
 • Masni 2:
  {\p1}m 0 0 b 10 0 18 6 23 11 b 25 8 27 9 29 10 b 32 3 44 -1 51 -1 b 54 6 54 10 54 16 b 51 15 43 11 35 16 b 48 17 53 22 56 24 l 45 38 b 39 36 33 28 29 23 l 41 45 l 35 55 l 27 27 l 19 55 l 12 46 l 24 24 b 20 31 13 36 8 39 l -2 24 b 0 22 3 20 17 16 b 5 13 -1 16 -3 18 b -4 11 -2 4 0 0{\p0}
 • Nyalóka:
  {\p1}m -9 -9 b -9 -27 18 -27 18 -9 b 18 10 -10 10 -9 -9 m 3 6 l 3 36 l 5 36 l 5 6 l 3 6 m 2 -13 b 18 -11 11 -4 1 0 b -1 -7 14 -6 7 -9 b 5 -10 5 -21 -1 -12 b -4 -8 2 -10 0 -2 b -11 -13 9 -26 10 -9 b 4 -20 3 -12 -1 -13 b 11 -9 0 -3 0 2 b 4 -2 14 2 13 -9 b 13 -12 9 -24 -2 -16 b -10 -7 -1 -3 -1 3 b 5 -1 14 6 16 -10 b 13 -18 8 -23 -3 -18 b -6 -14 -11 -6 -2 0{\p0}
 • Kyoto Animation virág:
  {\p1}m 12 15 l 8 8 b 4 7 2 10 3 14 l 12 15 m 13 28 l 4 28 b 2 31 4 34 7 34 l 13 28 m 19 28 l 14 35 b 14 39 19 40 21 37 l 19 28 m 25 26 l 27 32 b 30 34 34 31 32 27 l 25 26 m 26 12 l 29 7 b 33 6 35 9 33 13 l 26 12 m 18 11 l 13 5 b 16 1 20 1 22 5 l 19 11 m 14 19 b 14 14 23 14 23 20 b 23 26 14 26 14 22 b 16 23 18 22 18 20 b 18 18 16 17 14 19{\p0}
 • Spirál:
  {\p1}m 0 -2 b -4 -4 -8 -1 -8 2 b -8 5 -7 8 -3 9 b 0 10 5 8 7 5 b 9 2 7 -5 4 -7 b 2 -9 -4 -9 -8 -8 b -13 -7 -15 -4 -15 -1 b -15 2 -16 7 -11 12 b -9 14 -5 16 0 16 b 3 16 9 14 12 10 b 15 6 16 -2 14 -6 b 11 -12 5 -16 0 -16 b -7 -16 -11 -15 -14 -13 b -19 -10 -22 -6 -22 -3 b -23 6 -21 10 -20 12 b -18 16 -11 22 -5 23 b 0 24 6 23 12 20 b 16 18 23 11 23 6 b 23 1 23 -7 20 -11 b 17 -15 12 -19 8 -21 b 4 -23 0 -23 -4 -23 b -10 -23 -15 -22 -19 -20 b -24 -17 -26 -14 -28 -9 b -30 -6 -30 2 -30 3 b -30 6 -29 14 -26 19 b -23 24 -17 28 -9 29 b -7 29 -5 27 -8 26 b -15 25 -19 21 -22 17 b -25 13 -26 9 -26 8 b -27 4 -27 -3 -25 -8 b -25 -8 -21 -14 -18 -15 b -13 -18 -9 -19 -4 -19 b 1 -19 6 -19 9 -17 b 11 -16 16 -13 18 -8 b 19 -6 20 1 19 6 b 18 10 13 15 10 17 b 5 20 -3 20 -6 19 b -9 18 -13 16 -16 12 b -19 8 -19 3 -19 0 b -19 -4 -16 -9 -12 -11 b -9 -13 -3 -14 2 -13 b 6 -12 10 -8 11 -5 b 12 -1 12 5 9 8 b 6 11 4 12 1 13 b -3 14 -6 12 -9 10 b -12 7 -12 3 -12 1 b -12 -3 -10 -6 -6 -6 b -5 -6 1 -7 4 -4 b 7 -1 6 3 4 5 b 2 7 -1 8 -4 6 b -6 4 -6 1 -4 0 b -4 0 -2 -1 0 1 b 1 2 4 0 0 -2{\p0}
 • Fejsze:
  {\p1\pos(626.667,861.333)}m -2 80 l -2 -90 b -2 -91 -3 -93 -4 -93 b 3 -96 1 -105 -11 -104 b -19 -103 -25 -100 -28 -95 b -28 -97 -30 -104 -30 -104 b -33 -112 -34 -134 -22 -138 l -14 -140 b -13 -138 -11 -137 -9 -137 b -10 -128 6 -117 23 -124 b 32 -117 34 -97 29 -88 b 24 -99 17 -101 10 -101 l 10 -95 b 10 -95 10 -96 10 -96 b 10 -94 11 -93 12 -93 b 10 -92 10 -91 10 -90 l 10 80 b 10 80 11 80 11 81 b 11 81 11 82 10 82 b 8 83 8 87 10 89 b 11 90 11 93 10 95 l 10 99 b 10 100 9 100 9 99 l 9 96 b 9 93 7 94 7 96 l 7 100 b 7 101 6 101 6 100 l 6 96 b 6 94 2 94 2 96 l 2 100 b 2 101 1 101 1 100 l 1 96 b 1 94 -1 93 -1 96 l -1 99 b -1 100 -2 100 -2 99 l -2 95 b -3 93 -3 90 -2 89 b 0 87 0 83 -2 82 b -3 82 -3 81 -3 81 b -3 81 -3 80 -2 80 m -2 80 b -7 75 -2 66 -2 63 m 10 61 b 11 61 11 63 10 64 b 11 64 11 66 10 67 b 11 67 11 69 10 70 b 11 70 11 72 10 73 b 11 73 11 75 10 76 m -2 -46 b -3 -47 -3 -55 -2 -57 l 10 -71 b 11 -69 11 -61 10 -60 l -2 -46 m -2 8 b -3 7 -3 -1 -2 -3 l 10 -17 b 11 -16 11 -7 10 -6 l -2 8 m -2 58 b -3 57 -3 49 -2 47 l 10 33 b 11 34 11 42 10 44 l -2 58 m -2 44 b -3 43 -3 34 -2 33 l 10 47 b 11 48 11 57 10 58 l -2 44 m -2 -60 b -3 -61 -3 -70 -2 -71 l 10 -57 b 11 -56 11 -47 10 -46 l -2 -60 m -2 -6 b -3 -7 -3 -16 -2 -17 l 10 -3 b 11 -2 11 7 10 8 l -2 -6 m -2 -74 b -3 -76 -3 -77 -2 -78 b -3 -79 -4 -81 -2 -81 b -3 -82 -3 -84 -2 -84 b -3 -85 -3 -87 -2 -87 m 10 -85 b 12 -84 15 -78 5 -75 m -2 -123 b -2 -124 -3 -125 -4 -125 b -3 -125 -1 -127 -1 -128 b -1 -129 0 -138 -3 -139 b -4 -140 -5 -142 -4 -143 b -4 -142 -3 -140 -2 -140 b -1 -140 0 -144 0 -147 b 0 -148 1 -150 1 -150 b 1 -150 2 -148 2 -147 b 2 -145 4 -145 4 -147 b 4 -148 5 -150 5 -150 b 5 -150 6 -148 6 -147 b 6 -145 8 -145 8 -145 b 9 -146 9 -147 9 -148 b 9 -147 11 -145 10 -142 b 10 -140 12 -141 14 -143 b 15 -144 17 -143 13 -140 b 8 -136 10 -131 10 -128 b 10 -127 12 -125 13 -125 b 12 -125 11 -123 11 -122 l 11 -120{\p0}
 • Szélmalom 1:
  {\p1}m 0 -2 b 3 -2 3 2 0 2 b -3 2 -3 -2 0 -2 m 1 -1 b 2 -2 4 -4 4 -6 b 8 -11 18 -20 21 -22 b 21 -22 22 -22 21 -21 l 1 0 m -2 0 b -3 -1 -6 -2 -8 -1 b -15 -2 -28 -8 -31 -9 b -31 -9 -31 -10 -30 -10 l -1 -1 m 1 1 b 1 2 1 5 3 6 b 6 13 9 28 10 31 b 10 31 10 32 9 31 l -1 1{\p0}
 • Szélmalom 2:
  {\p1}m 0 -1 l 1 0 l 9 -9 b 10 -9 11 -8 12 -8 l 28 -25 b 27 -26 23 -29 21 -30 l 6 -13 b 6 -12 7 -11 8 -10 l 0 -1 m 1 2 l 2 1 l -6 -7 b -5 -8 -4 -9 -4 -10 l -21 -27 b -23 -26 -27 -23 -28 -21 l -10 -4 b -9 -4 -8 -5 -7 -6 l 1 2 m 2 -1 l 1 0 l 10 8 b 9 9 9 10 9 11 l 27 28 b 29 27 32 24 33 22 l 14 5 b 13 5 12 6 11 7 l 2 -1 m 3 2 l 2 1 l -6 9 b -7 8 -8 7 -9 7 l -27 25 b -26 27 -23 30 -21 32 l -3 13 b -3 12 -4 11 -5 10 l 3 2{\p0}
 • Szélmalom 3:
  {\p1}m 0 -1 l 1 0 l 9 -9 b 10 -9 11 -8 12 -8 l 29 -25 b 28 -26 24 -29 22 -30 l 6 -13 b 6 -12 7 -11 8 -10 l 0 -1 m 1 2 l 2 1 l -7 -7 b -6 -8 -5 -9 -5 -10 l -26 -30 b -28 -29 -32 -26 -33 -24 l -11 -4 b -10 -4 -9 -5 -8 -6 l 1 2 m 2 -1 l 1 0 l 10 8 b 9 9 9 10 9 11 l 31 32 b 33 31 36 28 37 26 l 14 5 b 13 5 12 6 11 7 l 2 -1 m 3 2 l 2 1 l -6 9 b -7 8 -8 7 -9 7 l -28 25 b -27 27 -24 30 -22 32 l -3 13 b -3 12 -4 11 -5 10 l 3 2 m 22 -4 l 1 -23 l -22 -4 l -20 -2 l -17 -4 l -18 29 l -7 29 l -15 35 l -15 43 l 15 43 l 15 35 l 7 29 l 17 29 l 17 -4 l 20 -2 l 22 -4{\p0}

A rajzok az elsődleges színt használják, valamint a körvonalét, ha van. Árnyékuk is lehet. Maga a megrajzolásuk úgy működik, hogy van egy láthatatlan kurzor (mint az egér egy rajzprogramban) a képernyőn, és a parancsok segítségével bírhatjuk mozgásra. Mozgás közben lerajzolja a saját nyomvonalát, és amikor ebből összejön egy zárt sokszög, akkor azt kitölti az elsődleges színnel.

Reklámok